ปฎิทินการดำเนินงาน/คู่มือการประเมิน

สพป.สพม.ว1294 (ชี้แจง ITA Online สถานศึกษา)2_compressed (1).pdf
ปฏิทินการดำเนินงาน สถานศึกษา.pdf
School-Final-f5.pdf

Update : 19 กรกฎาคม 2565
(ปรับข้อ o34 เป็นตามเกณฑ์ สพท)

เอกสารประกอบการบรรยาย (ประชุม 15 มิถุนายน 2565)

นำเสนอ ITA for School Plan Workshop_2022 เผยแพร่.pdf
นำเสนอ ITA School.pdf

🎬 รับชมการประชุมย้อนหลัง